Uudised

15.10.2018

Videokonkurss kutsub lapsi leidma lahendusi erinevatele keskkonnaprobleemidele

Prügi maas, seadmed tarbetult vooluvõrgus või liiga palju plastikust pakendeid? Liigselt tänavatel autosid, tuled põlevad tühjas ruumis, kraanist jookseb niisama vett või toimub lihtsalt liigne tarbimine? Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kutsub I-VI klasside koolinoori võtma osa keskkonnateemalisest videokonkursist mini Negavatt.

„Viieaastane ressursisäästu konkursi Negavatt korraldamise kogemus on näidanud, et tänapäeva noortel on piisavalt innovaatilisi ja sisukaid mõtteid, kuidas meid ümbritsevat keskkonda hoida. Soovime ka väiksematele anda võimaluse oma mõtetega välja tulla“, selgitab mini Negavati korraldamise vajadust KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Loodame, et sütitame lastesse indu ja tahet koos koolikaaslaste, õpetajate ja lapsevanematega leida väiksematele ja suurematele keskkonnamuredele lahendusi. Miks mitte ei võiks praegusest mini Negavati osavõtjast kunagi saada suure Negavati konkursi võitja.“ 

Konkursile oodatakse klippe, mis pakuvad lahendusi erinevatele keskkonnaalastele probleemidele, näiteks, kuidas säästa vett, aega, paberit, elektrit, toitu, jäätmeid või hoida mõnel muul moel meid ümbritsevat keskkonda. Konkursil osalemiseks tuleb moodustada vähemalt 3-liikmeline meeskond ja luua kuni 2-minutiline videoklipp, kus kirjeldatakse ära probleem ning pakutakse välja lahendus. Seejärel tuleb video mini Negavati kodulehel registreerida. Konkurss toimub kahes vanusekategoorias: I-III klasside ja IV-VI klasside õpilased. Osaleda võib ka terve klassiga ning kasutada nii õpetajate, noorsootöötajate, huviringide juhendajate kui ka lapsevanemate abi. Konkursil saab osaleda kuni 4. novembrini 2018.

 

„Konkursile saabunud tööde hindamisel arvestatakse eelkõige laste oskusi videos kirjeldada keskkonnaprobleemi olemust ning sellele väljapakutud lahendust,“ selgitab Negavati projektijuht Kadi Mitt parimatest parimate väljaselgitamist, jätkates, et lahendus ei pea olema tingimata midagi uut ja innovaatilist. „Saame ka lihtsate ja igapäevaste tegevuste ning käitumismustrite muutmise kaudu anda oma panuse koduümbruse paremaks muutmiseks. Mis saaks olla veel parem, kui õpetame lapsi juba praegu kitsaskohti märkama, et tulevikus oleksid nad juba teistele ise eeskujuks.“

Videokonkursi mõlema vanusegrupi võitjad saavad kuni 700 euro ulatuses reisiraha mõne keskkonnaharidusega seotud muuseumi, õppekeskuse, ettevõtte külastuseks või loodusmatka läbiviimiseks. Auhinnata ei jää ka teised esikolmikusse tulnud meeskonnad. Konkursi võitjad selgitavad välja KIKi töötajad. Eriauhinnad lemmikutele panevad välja Eesti Pandipakend, Uuskasutuskeskus ning Rimi Eesti Food AS. Lisaks loositakse kõikide osalejate vahel välja nutitelefon uute ja ägedate videote tegemiseks.

Täpsemad konkursi tingimused leiab mini Negavati kodulehelt ning infot jagab ka Negavati projektijuht Kadi Mitt (kadi.mitt@kik.ee, 524 2602).