Liigu edasi põhisisu juurde

Uudised

18.10.2021

Videokonkurss mini Negavatt 2021 kutsub unistama tulevikulinnadest!

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) eestvedamisel startis videokonkursi „mini Negavatt“ neljas hooaeg. Tänavu oodatakse 1.-6. klasside õpilaste leidlikke ja keskkonda säästvaid lahendusi teemal „Linnadesse uppuv maakera“. 

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on rahvastikukasv pidevas tõusujoones ning sellega paralleelselt toimub linnastumine, mis on tänapäeval kiirem kui eales varem. „Keskkonnasõbralikus ja kõrget elukvaliteeti pakkuvas tulevikulinnas on hea olla kõigil inimestel, lastest eakateni, aga ka elusloodusel ning antud põhimõttest lähtuvalt on läbi mõeldud rohealad, hooned ning liikumisvõimalused. Kutsumegi noori üles fantaseerima, millises elukeskkonnas nad sooviksid ise tulevikus elada,“ lisab Treier.  

Statistikaameti andmetel elab Eestis linnades 69% rahvastikust ning see number on tõusutrendis. Kiire linnastumise varjus ei ole ühiskonnal olnud aega kvaliteetse elukeskkonnaga linnaruumi tekitamiseks. Arutelud sel teemal on aktiivsete kodanike eestvedamisel viimastel aastatel teravalt tõstatunud ning palju lahendusi on ka juba töös. 

„Tänavuse konkursi teemafookus on juba eos fantaasiarikas ning soovime kaasata noori, et näha, milline on nende visioon keskkonnasõbralikust tulevikulinnast,“ ütleb Negavati projektijuht Anni Raie. „Ootame ulmelisi ideid, mille piiriks on vaid kosmos! Videode esitamisel ei hinda me professionaalset filmitehnikat, eelkõige otsime noorte ägedaid ideid. Sel aastal ootame uuendusena osalema ka noortekeskuseid ja huviringe, kus vanusegruppi kuuluvad noored käivad,“ lisab ta.

Kõike eelnevat arvesse võttes saavadki lapsed konkursil otsida lahendusi järgmistele teemadele:

  • Milline näeb välja Eesti linnaruum saja aasta pärast?

  • Millised on meie hooned saja aasta pärast?

  • Millised on linnade rohealad saja aasta pärast?

  • Kuidas on korraldatud meie linnateenused saja aasta pärast?

“Keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikud linnad on kindlasti tulevikuteema, mille poole oleme teel. Heaks näiteks võib siin tuua Tartu linna, kes tegutseb aktiivselt nn targa linna kontseptsiooni kallal ja on juba ka esimesed sammud astunud näiteks rattaringluse, nutika tänavavalguste ning „smartovkade“ – kaasaegselt ja nutikalt renoveeritud vanade kortermajade ehk „hruštšovkade“ – näol,” sõnab KIKi keskkonnaekspert Eva-Ingrid Rõõm. “Ka KIK toetab kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid jätkusuutlikkuse saavutamisel. KIKi toel renoveeritakse hooneid ning rajatakse keskkonnasõbralikke kütte- ja energialahendusi. Samuti soodustakse jäätmete ringlussevõttu ning rohealade korrastamist. KIK toetab kohalikke omavalitsusi ka jätkusuutlike tulevikuplaanide tegemisel – kliima- ja energiakavade koostamisel,” lisab Rõõm. 

Konkursile ootab KIK kuni kaheminutilisi videoklippe. Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 1.-3. klassid ja 4.-6. klassid. Võistlustöö saab esitada noortegruppi esindav õpetaja, klassijuhataja, huvijuht, ringijuhendaja või noorsootöötaja kuni 7. novembrini SIIN!

Konkursi peauhinnaks on mõlema vanusekategooria parimale klassile reisielamus kuni 700 euro väärtuses mõne loodushariduskeskuse külastamiseks või matka läbiviimiseks. Teine koht saab 500 ja kolmas koht 300 euro väärtuses reisiraha. Lisaks panevad hariduslikud eriauhinnad välja konkursi partnerid, kelleks on ERR Lasteekraan ja ETV2 noortesaade NOVA, Eesti Raudtee, TalTech, Proto Avastuskeskus, Tark Tartu ning Eesti Pandipakend.

Loe veel