*Negavatt on teoreetiline energiaühik, mis väljendab säästetud energiavõimsust.
Negavatt on 18-30 aastastele noortele suunatud roheideede konkurss, mille peaauhind on 10 000 eurot oma idee elluviimiseks. Uus hooaeg alustab veebruaris 2021. 
 
mini Negavatt on algklasside noortele suunatud videokonkurss, mis otsib igal hooajal noorte nutikaid lahendusi mõnele keskkonnaprobleemile. Mini Negavatt 2020 raames ootame noorte lennukaid ideid teemal "Autodesse uppuv maakera".
Videoid saab registreerida kuni 15.11.2020 SIIN!

 

 

 

 

Aktuaalne

Aktuaalne


 

Uudised

26.10.2020

KIK kutsub õpilasi mõtlema tulevikutranspordile

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab taas videokonkursi „mini Negavatt“ raames I-VI klasside õpilaste keskkonda säästvaid lahendusi. Sellel aastal on konkursi teema „Autodesse uppuv maakera“. 

„Teame, et üks tõhus motivaator keskkonnateadlikuks käitumiseks on lapsed – tihti on just nemad täiskasvanutele väikestes igapäevastes sammudes teejuhiks. Seetõttu viimegi juba kolmandat aastat läbi lastele mõeldud videokonkurssi, et suunata neid mõtlema, millises maailmas nad ise varsti tegusid ellu viia soovivad,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Oleme KIKis aastaid säästva transpordi eesmärkidesse panustanud, näiteks elektrisõidukite, rohegaasibusside ja biometaani tanklate, raudteepeatuste või trammiliinide toetuse läbi. Kuid, miks mitte ei võiks unistada, et just siit konkursilt saame ideid, kuidas transpordivaldkonda veelgi paremini panustada.“

Maanteeameti andmetel on Eestis 2020. aasta seisuga arvel 804 574 sõidukit – see teeb pea iga teise Eesti elaniku kohta ühe auto. On teada, et kõige energiakulukamad transpordiliigid on maantee- ja õhutransport ning väikseima keskkonnamõjuga transpordiliigiks peetakse veetransporti, millele järgneb raudteetransport. Sõitjateveos on säästvuse seisukohalt olulisemad ühistransport ning kõndimine ja jalgrattasõit. 

Kõike eelnevat arvesse võttes saavadki lapsed konkursil otsida lahendusi järgmistele teemadele:

  • Milliste loodust säästvate viisidega võiksime 30 aasta pärast ühest kohast teise liikuda?
  • Mida teha, et inimesed soetaksid ja kasutaksid rohkem keskkonnasõbralikke sõiduvahendeid? 
  • Kas lapsed saavad teha ise muudatusi oma igapäevases liikumises kooli, trenni või sõbra juurde?
  • Mida peaksid Eesti linnaisad tegema, et inimesed tahaksid rohkem ühistransporti kasutada või rattaga sõita?
  • Mida teha, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti või liiguks jala või sõidaks rattaga? 
  • Kuidas inimesed saaksid rohkem ühendada erinevaid liikumisviise? 

„Varasemad aastad on näidanud, et parimatest parimad selguvad nende seast, kes on fantaasiarikkamad ja keskenduvad oma võistlustöös ühele kindlale teemale,“ selgitab Negavati projektijuht Anni Raie, lisades, et igati sobivad nii nutitelefoniga filmitud ja mõnes vabavaralises programmis monteeritud videod kui ka näiteks tänapäeval populaarsed animatsioonid.

Konkursile ootab KIK kuni 2-minutilisi videoklippe. Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: I-III klassid ja IV-VI klassid. Võistlustöö saab esitada klassi esindav õpetaja, klassijuhataja või huvijuht. Videoid on võimalik esitada kuni 15. novembrini Negavati kodulehe kaudu.

Konkursi peauhinnaks on mõlema vanusekategooria parimale klassile reisielamus kuni 700 euro väärtuses mõne loodushariduskeskuse külastamiseks või matka läbiviimiseks. Reisielamuseta ei jää ka teised esikolmikusse tulnud meeskonnad – II koht saab 500 ja III koht 300 euro väärtuses reisiraha. Konkursi võitjad selgitavad välja KIKi töötajad. Lisaks panevad hariduslikud eriauhinnad välja konkursi partnerid: Rimi Eesti, ERR Lasteekraan ja ETV2 noortesaade NOVA, Alexela, Eesti Raudtee, TalTech ning Eesti Pandipakend.

Eelmise hooaja parimatest parimaid töid näeb meenutuseks samuti Negavati kodulehel. Toona laekus konkursile 84 videot teemal „Riietesse uppuv maakera.“

 

IDEE

KUIDAS TEKITADA RESSURSISÄÄSTU REVOLUTSIOONI?

Ressursisäästu konkursile Negavatt on oodatud osalema noored vanusevahemikus 18–30 eluaastat, kelle hea idee aitab mõistlikult tegutsedes ressursiefektiivsema ühiskonna poole liikuda. Ka siis, kui pakutav ideelahendus aitab kaasa vaid pisut, on see siiski oluline — iga suur muutus koosneb paljudest väikestest algatustest. Tutvu konkursi detailidega.

AJAKAVA

 

I ETAPP

Ideede esitamine

lõppeb 23. veebruaril 2020
 

II ETAPP

Ideede arendamise 1. osa

kuni 15 parimat ideed
 

III ETAPP

Ideede arendamise 2. osa

kuni 10 parimat ideed
 

IV ETAPP

Võitjate väljakuulutamine ja rahastamine

2. juuni 2020

AUHINNAD

II etappi pääsenud meeskonnad saavad osaleda kahepäevasel koolitusel.
III etappi pääsenud meeskonnad saavad oma idee testimiseks 1000 eurot. Lisaks saavad meeskonnad osaleda kolmepäevasel koolitusel oma ala ekspertidega.
Kolm parimat meeskonda saavad projekti elluviimiseks kuni 10 000 eurot. Parimatele meeskondadele antakse välja kuni 1000 euro suurune stipendium, mille meeskond jagab oma liikmete vahel. Lisaks eriauhinnad toetajatelt!

KKK

K: Kes võivad ideid esitada?
V: Ideid saavad esitada kõik, kelle meeskonnaliikmed on ideede esitamise ajal vanusevahemikus 18-30 eluaastat.

K: Mitu liiget võib meeskonda kuuluda?
V: Meeskonda peab kuuluma vähemalt kaks liiget. Ülempiiri meeskonna suuruse osas seatud ei ole. 

K: Milliseid ideid võib esitada?
V: Negavatile esitatava idee puhul võib tegu olla nii toote/teenusega, mis aitab säästa ressursse või algatusega, mis aitab tõsta ressursisäästualast teadlikkust. Ressursse on võimalik säästa nt elektri ja soojuse näol, kuid lisaks on võimalik ressursse säästa ka teistes valdkondades nagu transport, toit, jäätmed, riided, vesi, paber, aeg või muud ressursid. Vaata eelmise aasta võiduideid ja ammuta inspiratsiooni.

K: Mis ajani saab ideid esitada?
V: Ideede esitamine algab 3. veebruaril ning kestab kuni 23. veebruarini 2020.

K: Kas konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe projektiidee?
V: Jah. Esita kasvõi kümme!

K: Mul on mitmeid häid ideid, kuid ise ma neid teostada ei taha. Kas ma saan ikkagi konkursil osaleda?
V: Kahjuks mitte. Ideed esitades pead olema valmis selle ka päriselt ellu viima.

K: Kas idee peab olema tehnoloogiline?
V: Ei, kindlasti mitte! Laske oma mõttel vabalt ja piirideta lennata. Oodatud on kõiksugused nutikad ideed, kasvõi kirbuturud, ühised liikumisaktsioonid, mingite asjade kogumised, teavituskampaaniad jms.

K: Mis asi on boot camp?
V: Boot camp on II etappi jõudnud meeskondadele mõeldud 2-päevane koolitus, kus saab ekspertidega koostöös teha ajurünnakuid oma ideede paremaks struktureerimiseks, lihvimiseks, edasiarendamiseks ning kus toimuvad temaatilised ettekanded projektijuhtimise, oma idee turundamise jm idee elluviimiseks vajalikel teemadel. 

K: Kas boot camp'i peab ise kohale minema ja kuidas on lood toitlustuse ja ööbimisega?
V: Transpordi, toitlustuse ning ööbimise pärast ei ole vaja muretseda, sest selle eest hoolitseme meie. Nii boot camp'is kui ka koolitustel peab kohal olema vähemalt üks meeskonnaliige, kuid soovitame alati tulla koos kogu meeskonnaga, sest mitu pead on ikka mitu pead.

K: Kuidas ma tean kas mu idee ka päriselt töötab?
V:  Kui sinu idee valitakse konkursi III etappi ehk 10 parema hulka, siis anname igale meeskonnale idee testimiseks 1000 eurot. Testraha eesmärk on anda võimalus idee väikeses mahus käimalükkamiseks, sealjuures ennetamaks võimalikke tekkivaid probleeme.

K: Kuidas selgitatakse välja võitjad?
V: Võitjad selgitab välja žürii. Võitnud meeskondade liikmeid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga vastavalt auhinnakohale ning konkursi toetajate poolt välja pandud eriauhindadega. Kiika lühikest videokokkuvõtet eelmise aasta superfinaalist.

K: Kui mu idee saab auhinnalise koha, siis kas võiduraha (kuni 10 000 eurot) saab meeskond endale?
V: Võiduraha on mõeldud idee elluviimiseks. Võiduraha saab kasutada vaid ideega seotud kulude katteks. Projekti lõppedes peab tehtud kulude kohta esitama aruande ning juhul kui kogu võiduraha ära ei kasutatud, kuulub kasutamata osa tagastamisele. Kõigi võitjatega sõlmitakse toetuse andmise ja kasutamise leping, kus on ära toodud täpsemad tingimused ning võiduraha kasutamise tähtaeg.  

Eestvedajad

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kuueteistkümne aastaga toetust saanud üle 19 tuhande projekti.

KESKKONNAMINISTEERIUM soovib luua Eesti arengule sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meie liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna säilimise ja kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise.

Toetajad

Toetaja ja partner:

Partnerid: 

 

Andmekaitse tingimused

KIKi juhataja kinnitatud isikuandmete töötlemise põhimõtted ( 25.05.2018) kohalduvad ka ressursisäästu konkursile Negavatt. Nendega saab tutvuda SIIN.